Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Địa ngục thân tử - Phần 5 [END]

đăng bởi secret_base cập nhật 20/11/2016

Vậy là chap cuối đã lên sàn với kết cục có hậu là 2 cha con cùng được cứu thoát khỏi địa ngục bạo dâm (I'm felling really really bad for preferring something darker :"<). Trans vài dòng cuối truyện để mọi người hiểu hơn về xuất xứ của nó: Bác Tagame sau khi vẽ xong truyện Unpatriotic (bối cảnh dân quốc, đại khái là kể về đứa con bị tra tấn sau khi cha mẹ nó, bị cho là cộng sản, chạy trốn khỏi ngôi làng họ sinh sống) thì muốn vẽ thêm một phần sau kiểu ông bố quay lại cứu đứa con và rơi luôn vào địa ngục bạo dâm không lối thoát. Tuy ý tưởng này bị NXB gạt đi nhưng hình ảnh 2 cha con bị SM cạnh nhau vẫn nung nấu trong đầu bác họa sĩ, và kết quả là bộ truyện này được ra đời :)))))) Link Unpatriotic (Gia đình phản động): https://www.truyentranhgay.com/truyen-tranh/chi-tiet/246/gia-dinh-phan-dong-gengoroh-tagame.shtml

84
Server ảnh
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 2
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 3
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 4
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 5
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 6
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 7
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 8
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 9
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 10
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 11
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 12
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 13
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 14
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 15
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 16
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 17
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 18
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 19
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 20
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 21
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 22
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 23
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 24
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 25
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 26
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 27
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 28
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 29
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 30
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 31
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 32
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 33
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 34
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 35
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 36
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 37
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 38
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 39
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 40
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 41
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 42
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 43
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 44
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 45
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 46
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 47
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 48
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 49
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 50
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 51
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 52
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 53
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 54
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 55
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 56
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 57
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 58
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 59
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 60
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 61
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 62
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 63
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 64
 • Địa ngục thân tử - Phần 5 [END] - Trang 65