Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Brilliant chap 2

đăng bởi luna_senca cập nhật 6/6/2016

người em trai ngủ và mơ về lúc còn bé, cậu khóc sưng mắt để năn nỉ anh mình đừng ra đi, và anh câu hứa 10 đêm sẽ trở về.Nhưng anh cậu mãi không về cho đến ngày cậu trưởng thành. Một ngày vợ chưa cưới rủ đi chợ, cậu đã gặp lại anh ấy..... người câu nhung nhớ...thương yêu....

1
Server ảnh
 • Brilliant chap 2 - Trang 2
 • Brilliant chap 2 - Trang 3
 • Brilliant chap 2 - Trang 4
 • Brilliant chap 2 - Trang 5
 • Brilliant chap 2 - Trang 6
 • Brilliant chap 2 - Trang 7
 • Brilliant chap 2 - Trang 8
 • Brilliant chap 2 - Trang 9
 • Brilliant chap 2 - Trang 10
 • Brilliant chap 2 - Trang 12
 • Brilliant chap 2 - Trang 13
 • Brilliant chap 2 - Trang 14
 • Brilliant chap 2 - Trang 15
 • Brilliant chap 2 - Trang 16
 • Brilliant chap 2 - Trang 17
 • Brilliant chap 2 - Trang 18
 • Brilliant chap 2 - Trang 19
 • Brilliant chap 2 - Trang 20
 • Brilliant chap 2 - Trang 21
 • Brilliant chap 2 - Trang 22
 • Brilliant chap 2 - Trang 23
 • Brilliant chap 2 - Trang 24
 • Brilliant chap 2 - Trang 25
 • Brilliant chap 2 - Trang 26
 • Brilliant chap 2 - Trang 27
 • Brilliant chap 2 - Trang 28
 • Brilliant chap 2 - Trang 29
 • Brilliant chap 2 - Trang 30
 • Brilliant chap 2 - Trang 31
 • Brilliant chap 2 - Trang 32
 • Brilliant chap 2 - Trang 33
 • Brilliant chap 2 - Trang 34
 • Brilliant chap 2 - Trang 35
 • Brilliant chap 2 - Trang 36
 • Brilliant chap 2 - Trang 37
 • Brilliant chap 2 - Trang 38
 • Brilliant chap 2 - Trang 39
 • Brilliant chap 2 - Trang 40
 • Brilliant chap 2 - Trang 41
 • Brilliant chap 2 - Trang 42
 • Brilliant chap 2 - Trang 43
 • Brilliant chap 2 - Trang 44
 • Brilliant chap 2 - Trang 45
 • Brilliant chap 2 - Trang 46
 • Brilliant chap 2 - Trang 47
 • Brilliant chap 2 - Trang 48
 • Brilliant chap 2 - Trang 49
 • Brilliant chap 2 - Trang 50
 • Brilliant chap 2 - Trang 51
 • Brilliant chap 2 - Trang 52
 • Brilliant chap 2 - Trang 53
 • Brilliant chap 2 - Trang 54
 • Brilliant chap 2 - Trang 55
 • Brilliant chap 2 - Trang 56