Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Cậu Ấy Là Học Sinh Ưu Tú !

đăng bởi TOBII cập nhật 4/5/2023

câu chuyện về cậu học sinh Henry vì muốn đạt thành tích cao trong học tập nên đã mua chuộc các giáo viên trong trường bằng một cách đặc biệt ;) đây là bộ Manga đầu tay do mình vẽ nên nếu có những sai sót hay nhầm lẫn mong các bạn bỏ qua nhé !. Mong các bạn đọc truyện vui vẻ và không quên theo dõi mình qua twitter @Tobii_02 để cập nhật thêm nhiều thông tin nhé !! mình cảm ơn nhiều !

0
Server ảnh
 • Cậu Ấy Là Học Sinh Ưu Tú ! - Trang 1
 • Cậu Ấy Là Học Sinh Ưu Tú ! - Trang 2
 • Cậu Ấy Là Học Sinh Ưu Tú ! - Trang 3
 • Cậu Ấy Là Học Sinh Ưu Tú ! - Trang 4
 • Cậu Ấy Là Học Sinh Ưu Tú ! - Trang 5
 • Cậu Ấy Là Học Sinh Ưu Tú ! - Trang 6
 • Cậu Ấy Là Học Sinh Ưu Tú ! - Trang 7
 • Cậu Ấy Là Học Sinh Ưu Tú ! - Trang 8
 • Cậu Ấy Là Học Sinh Ưu Tú ! - Trang 9
 • Cậu Ấy Là Học Sinh Ưu Tú ! - Trang 10
 • Cậu Ấy Là Học Sinh Ưu Tú ! - Trang 11
 • Cậu Ấy Là Học Sinh Ưu Tú ! - Trang 12
 • Cậu Ấy Là Học Sinh Ưu Tú ! - Trang 13
 • Cậu Ấy Là Học Sinh Ưu Tú ! - Trang 14
 • Cậu Ấy Là Học Sinh Ưu Tú ! - Trang 15
 • Cậu Ấy Là Học Sinh Ưu Tú ! - Trang 16
 • Cậu Ấy Là Học Sinh Ưu Tú ! - Trang 17
 • Cậu Ấy Là Học Sinh Ưu Tú ! - Trang 18
 • Cậu Ấy Là Học Sinh Ưu Tú ! - Trang 19
 • Cậu Ấy Là Học Sinh Ưu Tú ! - Trang 20
 • Cậu Ấy Là Học Sinh Ưu Tú ! - Trang 21
 • Cậu Ấy Là Học Sinh Ưu Tú ! - Trang 22
 • Cậu Ấy Là Học Sinh Ưu Tú ! - Trang 23
 • Cậu Ấy Là Học Sinh Ưu Tú ! - Trang 24
 • Cậu Ấy Là Học Sinh Ưu Tú ! - Trang 25
 • Cậu Ấy Là Học Sinh Ưu Tú ! - Trang 26
 • Cậu Ấy Là Học Sinh Ưu Tú ! - Trang 27
 • Cậu Ấy Là Học Sinh Ưu Tú ! - Trang 28
 • Cậu Ấy Là Học Sinh Ưu Tú ! - Trang 29
 • Cậu Ấy Là Học Sinh Ưu Tú ! - Trang 30
 • Cậu Ấy Là Học Sinh Ưu Tú ! - Trang 31
 • Cậu Ấy Là Học Sinh Ưu Tú ! - Trang 32
 • Cậu Ấy Là Học Sinh Ưu Tú ! - Trang 33
 • Cậu Ấy Là Học Sinh Ưu Tú ! - Trang 34