Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Hoàn cảnh hoang dã của Sói xám - Ookami-kun no Yasei no Jijou

đăng bởi Akatsuki cập nhật 13/3/2023

Nội dung câu chuyện kể về một học sinh (đã biến đổi thành người sói) và một nhà khoa học. Họ đang cố tìm cách để biến người người sói trở thành con người. Đây là lần đầu tiên mình dịch truyện nên có gì sai sót thì mọi người hãy góp ý cho mình nhé! Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!

0
Server ảnh
 • Hoàn cảnh hoang dã của Sói xám - Ookami-kun no Yasei no Jijou - Trang 1
 • Hoàn cảnh hoang dã của Sói xám - Ookami-kun no Yasei no Jijou - Trang 2
 • Hoàn cảnh hoang dã của Sói xám - Ookami-kun no Yasei no Jijou - Trang 3
 • Hoàn cảnh hoang dã của Sói xám - Ookami-kun no Yasei no Jijou - Trang 4
 • Hoàn cảnh hoang dã của Sói xám - Ookami-kun no Yasei no Jijou - Trang 5
 • Hoàn cảnh hoang dã của Sói xám - Ookami-kun no Yasei no Jijou - Trang 6
 • Hoàn cảnh hoang dã của Sói xám - Ookami-kun no Yasei no Jijou - Trang 7
 • Hoàn cảnh hoang dã của Sói xám - Ookami-kun no Yasei no Jijou - Trang 8
 • Hoàn cảnh hoang dã của Sói xám - Ookami-kun no Yasei no Jijou - Trang 9
 • Hoàn cảnh hoang dã của Sói xám - Ookami-kun no Yasei no Jijou - Trang 10
 • Hoàn cảnh hoang dã của Sói xám - Ookami-kun no Yasei no Jijou - Trang 11
 • Hoàn cảnh hoang dã của Sói xám - Ookami-kun no Yasei no Jijou - Trang 12
 • Hoàn cảnh hoang dã của Sói xám - Ookami-kun no Yasei no Jijou - Trang 13
 • Hoàn cảnh hoang dã của Sói xám - Ookami-kun no Yasei no Jijou - Trang 14
 • Hoàn cảnh hoang dã của Sói xám - Ookami-kun no Yasei no Jijou - Trang 15
 • Hoàn cảnh hoang dã của Sói xám - Ookami-kun no Yasei no Jijou - Trang 16
 • Hoàn cảnh hoang dã của Sói xám - Ookami-kun no Yasei no Jijou - Trang 17
 • Hoàn cảnh hoang dã của Sói xám - Ookami-kun no Yasei no Jijou - Trang 18
 • Hoàn cảnh hoang dã của Sói xám - Ookami-kun no Yasei no Jijou - Trang 19
 • Hoàn cảnh hoang dã của Sói xám - Ookami-kun no Yasei no Jijou - Trang 20
 • Hoàn cảnh hoang dã của Sói xám - Ookami-kun no Yasei no Jijou - Trang 21
 • Hoàn cảnh hoang dã của Sói xám - Ookami-kun no Yasei no Jijou - Trang 22
 • Hoàn cảnh hoang dã của Sói xám - Ookami-kun no Yasei no Jijou - Trang 23
 • Hoàn cảnh hoang dã của Sói xám - Ookami-kun no Yasei no Jijou - Trang 24
 • Hoàn cảnh hoang dã của Sói xám - Ookami-kun no Yasei no Jijou - Trang 25
 • Hoàn cảnh hoang dã của Sói xám - Ookami-kun no Yasei no Jijou - Trang 26
 • Hoàn cảnh hoang dã của Sói xám - Ookami-kun no Yasei no Jijou - Trang 27
 • Hoàn cảnh hoang dã của Sói xám - Ookami-kun no Yasei no Jijou - Trang 28
 • Hoàn cảnh hoang dã của Sói xám - Ookami-kun no Yasei no Jijou - Trang 29
 • Hoàn cảnh hoang dã của Sói xám - Ookami-kun no Yasei no Jijou - Trang 30
 • Hoàn cảnh hoang dã của Sói xám - Ookami-kun no Yasei no Jijou - Trang 31
 • Hoàn cảnh hoang dã của Sói xám - Ookami-kun no Yasei no Jijou - Trang 32
 • Hoàn cảnh hoang dã của Sói xám - Ookami-kun no Yasei no Jijou - Trang 33
 • Hoàn cảnh hoang dã của Sói xám - Ookami-kun no Yasei no Jijou - Trang 34
 • Hoàn cảnh hoang dã của Sói xám - Ookami-kun no Yasei no Jijou - Trang 35
 • Hoàn cảnh hoang dã của Sói xám - Ookami-kun no Yasei no Jijou - Trang 36
 • Hoàn cảnh hoang dã của Sói xám - Ookami-kun no Yasei no Jijou - Trang 37
 • Hoàn cảnh hoang dã của Sói xám - Ookami-kun no Yasei no Jijou - Trang 38
 • Hoàn cảnh hoang dã của Sói xám - Ookami-kun no Yasei no Jijou - Trang 39
 • Hoàn cảnh hoang dã của Sói xám - Ookami-kun no Yasei no Jijou - Trang 40
 • Hoàn cảnh hoang dã của Sói xám - Ookami-kun no Yasei no Jijou - Trang 41
 • Hoàn cảnh hoang dã của Sói xám - Ookami-kun no Yasei no Jijou - Trang 42
 • Hoàn cảnh hoang dã của Sói xám - Ookami-kun no Yasei no Jijou - Trang 43
 • Hoàn cảnh hoang dã của Sói xám - Ookami-kun no Yasei no Jijou - Trang 44
 • Hoàn cảnh hoang dã của Sói xám - Ookami-kun no Yasei no Jijou - Trang 45
 • Hoàn cảnh hoang dã của Sói xám - Ookami-kun no Yasei no Jijou - Trang 46
 • Hoàn cảnh hoang dã của Sói xám - Ookami-kun no Yasei no Jijou - Trang 47
 • Hoàn cảnh hoang dã của Sói xám - Ookami-kun no Yasei no Jijou - Trang 48
 • Hoàn cảnh hoang dã của Sói xám - Ookami-kun no Yasei no Jijou - Trang 49
 • Hoàn cảnh hoang dã của Sói xám - Ookami-kun no Yasei no Jijou - Trang 50
 • Hoàn cảnh hoang dã của Sói xám - Ookami-kun no Yasei no Jijou - Trang 51
 • Hoàn cảnh hoang dã của Sói xám - Ookami-kun no Yasei no Jijou - Trang 52