Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Người Sói Trong Đội Cảnh Khuyển / ch. 31_32

đăng bởi Juuji cập nhật 5/2/2023

Tập 29_30: https://www.truyentranhgay.com/truyen-tranh/chi-tiet/14263/nguoi-soi-trong-doi-canh-khuyen-ch-29_30

*Note: Mình cũng có đôi ba dòng muốn tâm sự với mọi người. Chuyện là mình dịch tới tập này là bằng tiến độ với tác giả rồi, nên truyện chắc sẽ ra rất chậm (hoặc không ra) tùy theo tác giả. Thêm một điều nữa là vì một số lý do bất khả kháng, mình không thể dịch truyện tiếp được (mình thực sự không muốn vậy), nên là bạn nào có hứng thú dịch bộ này thì đây là weibo của tác giả: https://weibo.com/u/1268957013 Mình cảm ơn vì mọi người đã đọc đến đây!

0
Server ảnh
 • Người Sói Trong Đội Cảnh Khuyển / ch. 31_32 - Trang 1
 • Người Sói Trong Đội Cảnh Khuyển / ch. 31_32 - Trang 2
 • Người Sói Trong Đội Cảnh Khuyển / ch. 31_32 - Trang 3
 • Người Sói Trong Đội Cảnh Khuyển / ch. 31_32 - Trang 4
 • Người Sói Trong Đội Cảnh Khuyển / ch. 31_32 - Trang 5
 • Người Sói Trong Đội Cảnh Khuyển / ch. 31_32 - Trang 6
 • Người Sói Trong Đội Cảnh Khuyển / ch. 31_32 - Trang 7
 • Người Sói Trong Đội Cảnh Khuyển / ch. 31_32 - Trang 8
 • Người Sói Trong Đội Cảnh Khuyển / ch. 31_32 - Trang 9
 • Người Sói Trong Đội Cảnh Khuyển / ch. 31_32 - Trang 10
 • Người Sói Trong Đội Cảnh Khuyển / ch. 31_32 - Trang 11
 • Người Sói Trong Đội Cảnh Khuyển / ch. 31_32 - Trang 12
 • Người Sói Trong Đội Cảnh Khuyển / ch. 31_32 - Trang 13
 • Người Sói Trong Đội Cảnh Khuyển / ch. 31_32 - Trang 14
 • Người Sói Trong Đội Cảnh Khuyển / ch. 31_32 - Trang 15
 • Người Sói Trong Đội Cảnh Khuyển / ch. 31_32 - Trang 16
 • Người Sói Trong Đội Cảnh Khuyển / ch. 31_32 - Trang 17
 • Người Sói Trong Đội Cảnh Khuyển / ch. 31_32 - Trang 18