Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Hang Ổ của Hạ Quỷ (Viet) - Giman no Hakoniwa

đăng bởi Zac cập nhật 23/12/2021

Hai anh hùng trẻ tuổi cùng nhau phiêu lưu khắp chân trời, nhưng bỗng cuộc đời cả hai bị rẻ sang một hướng khác mà cả hai có lẽ mãi mãi không thể hoặc không muốn quay đầu lại nữa.

(Bài dịch này mình dịch gg từ tiếng Nhật sang, nên nếu có sai sót mong các bạn bỏ qua. Xin cảm ơn ^^ )

0
Server ảnh
 • Hang Ổ của Hạ Quỷ (Viet) - Giman no Hakoniwa - Trang 1
 • Hang Ổ của Hạ Quỷ (Viet) - Giman no Hakoniwa - Trang 2
 • Hang Ổ của Hạ Quỷ (Viet) - Giman no Hakoniwa - Trang 3
 • Hang Ổ của Hạ Quỷ (Viet) - Giman no Hakoniwa - Trang 4
 • Hang Ổ của Hạ Quỷ (Viet) - Giman no Hakoniwa - Trang 5
 • Hang Ổ của Hạ Quỷ (Viet) - Giman no Hakoniwa - Trang 6
 • Hang Ổ của Hạ Quỷ (Viet) - Giman no Hakoniwa - Trang 7
 • Hang Ổ của Hạ Quỷ (Viet) - Giman no Hakoniwa - Trang 8
 • Hang Ổ của Hạ Quỷ (Viet) - Giman no Hakoniwa - Trang 9
 • Hang Ổ của Hạ Quỷ (Viet) - Giman no Hakoniwa - Trang 10
 • Hang Ổ của Hạ Quỷ (Viet) - Giman no Hakoniwa - Trang 11
 • Hang Ổ của Hạ Quỷ (Viet) - Giman no Hakoniwa - Trang 12
 • Hang Ổ của Hạ Quỷ (Viet) - Giman no Hakoniwa - Trang 13
 • Hang Ổ của Hạ Quỷ (Viet) - Giman no Hakoniwa - Trang 14
 • Hang Ổ của Hạ Quỷ (Viet) - Giman no Hakoniwa - Trang 15
 • Hang Ổ của Hạ Quỷ (Viet) - Giman no Hakoniwa - Trang 16
 • Hang Ổ của Hạ Quỷ (Viet) - Giman no Hakoniwa - Trang 17
 • Hang Ổ của Hạ Quỷ (Viet) - Giman no Hakoniwa - Trang 18
 • Hang Ổ của Hạ Quỷ (Viet) - Giman no Hakoniwa - Trang 19
 • Hang Ổ của Hạ Quỷ (Viet) - Giman no Hakoniwa - Trang 20
 • Hang Ổ của Hạ Quỷ (Viet) - Giman no Hakoniwa - Trang 21
 • Hang Ổ của Hạ Quỷ (Viet) - Giman no Hakoniwa - Trang 22
 • Hang Ổ của Hạ Quỷ (Viet) - Giman no Hakoniwa - Trang 23
 • Hang Ổ của Hạ Quỷ (Viet) - Giman no Hakoniwa - Trang 24
 • Hang Ổ của Hạ Quỷ (Viet) - Giman no Hakoniwa - Trang 25
 • Hang Ổ của Hạ Quỷ (Viet) - Giman no Hakoniwa - Trang 26
 • Hang Ổ của Hạ Quỷ (Viet) - Giman no Hakoniwa - Trang 27
 • Hang Ổ của Hạ Quỷ (Viet) - Giman no Hakoniwa - Trang 28