Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Thôi Miên Trả Thù [YAMITO] (Viet)

đăng bởi Zac cập nhật 24/9/2021

Do bị bắt nạt từ khi lên trung học, Kuribashi tìm đến một ứng dụng thôi miên để trả thù người bạn thuở nhỏ của mình. Mọi chuyện rồi sẽ ra sao?

13
Server ảnh
 • Thôi Miên Trả Thù [YAMITO] (Viet) - Trang 1
 • Thôi Miên Trả Thù [YAMITO] (Viet) - Trang 2
 • Thôi Miên Trả Thù [YAMITO] (Viet) - Trang 3
 • Thôi Miên Trả Thù [YAMITO] (Viet) - Trang 4
 • Thôi Miên Trả Thù [YAMITO] (Viet) - Trang 5
 • Thôi Miên Trả Thù [YAMITO] (Viet) - Trang 6
 • Thôi Miên Trả Thù [YAMITO] (Viet) - Trang 7
 • Thôi Miên Trả Thù [YAMITO] (Viet) - Trang 8
 • Thôi Miên Trả Thù [YAMITO] (Viet) - Trang 9
 • Thôi Miên Trả Thù [YAMITO] (Viet) - Trang 10
 • Thôi Miên Trả Thù [YAMITO] (Viet) - Trang 11
 • Thôi Miên Trả Thù [YAMITO] (Viet) - Trang 12
 • Thôi Miên Trả Thù [YAMITO] (Viet) - Trang 13
 • Thôi Miên Trả Thù [YAMITO] (Viet) - Trang 14
 • Thôi Miên Trả Thù [YAMITO] (Viet) - Trang 15
 • Thôi Miên Trả Thù [YAMITO] (Viet) - Trang 16
 • Thôi Miên Trả Thù [YAMITO] (Viet) - Trang 17
 • Thôi Miên Trả Thù [YAMITO] (Viet) - Trang 18
 • Thôi Miên Trả Thù [YAMITO] (Viet) - Trang 19
 • Thôi Miên Trả Thù [YAMITO] (Viet) - Trang 20
 • Thôi Miên Trả Thù [YAMITO] (Viet) - Trang 21
 • Thôi Miên Trả Thù [YAMITO] (Viet) - Trang 22
 • Thôi Miên Trả Thù [YAMITO] (Viet) - Trang 23
 • Thôi Miên Trả Thù [YAMITO] (Viet) - Trang 24
 • Thôi Miên Trả Thù [YAMITO] (Viet) - Trang 25
 • Thôi Miên Trả Thù [YAMITO] (Viet) - Trang 26
 • Thôi Miên Trả Thù [YAMITO] (Viet) - Trang 27
 • Thôi Miên Trả Thù [YAMITO] (Viet) - Trang 28
 • Thôi Miên Trả Thù [YAMITO] (Viet) - Trang 29
 • Thôi Miên Trả Thù [YAMITO] (Viet) - Trang 30