Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Ba ba xuất giá chap cuối

đăng bởi mr.right cập nhật 15/10/2015

Một người cha đơn thân nuôi con, nhưng lại không biết chăm sóc cho con gái của mình, anh đã gặp một người đàn ông ở siêu thị, cậu ta mua toàn là búp bê, là biến thái? Nhưng người tình cờ gặp mặt đó lại rất hiểu tâm tình của con gái anh… Hiểu lầm được xóa bỏ… Câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào…..

29
Server ảnh
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 2
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 3
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 4
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 5
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 6
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 7
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 8
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 9
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 10
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 11
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 12
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 13
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 14
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 15
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 16
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 17
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 18
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 19
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 20
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 21
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 22
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 23
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 24
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 25
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 26
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 27
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 28
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 29
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 30
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 31
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 32
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 33
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 34
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 35
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 36
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 37
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 38
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 39
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 40
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 41
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 42
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 43
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 44
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 45
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 46
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 47
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 48
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 49
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 50
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 51
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 52
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 53
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 54
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 55
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 56
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 57
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 58
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 59
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 60
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 61
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 62
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 63
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 64
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 65
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 66
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 67
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 68
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 69
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 70
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 71
 • Ba ba xuất giá chap cuối - Trang 72