Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Không tìm thấy trang

Trang bạn tìm không tồn tại. Quay về Trang chủ hoặc Tìm kiếm hoặc liên hệ với admin

  • Gửi mail về cho admin
  • Gửi yêu cầu hỗ trợ qua web hoặc nút trợ giúp ở bên dưới góc phải màn hình
  • Để lại tin nhắn trên Facebook Messenger. Lưu ý: trong một số trường hợp Facebook có thể chặn chat giữa người dùng và trang. Ad sẽ không thể trả lời bạn được

Khi gửi yêu cầu, để được nhanh chóng hỗ trợ, bạn NÊN:

  • Tham khảo các câu hỏi có sẵn tại danh sách câu hỏi thường gặp
  • Để lại địa chỉ đường dẫn gặp lỗi
  • Miêu tả lỗi gặp phải, có ảnh chụp màn hình càng tốt trong tin nhắn đầu tiên để khi admin kiểm tra hòm thư có thể hiểu lỗi ngay
Bạn KHÔNG NÊN
  • Không nên yêu cầu trợ giúp theo phong cách chat. Ví dụ: gửi "ad ơi", "xin chào" sau đó đợi admin trả lời mới gửi tiếp nội dung lỗi

Admin thường sẽ kiểm tra hòm thư 2-3 ngày/lần, mong các bạn thông cảm