Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Shirokuma-kun To Irousagi (Gấu và Thỏ)


Bộ thứ hai dịch bằng tiếng Nhật, bị delay từ tháng 3 tới nay( chủ yếu là do lười), có xài phần mềm dịch cùng với ngữ văn 6 điểm nên có gì sai hay góp ý thì comment hộ.