Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

My Roommate is a Straight Man [Hard Worker] [VN]


Yô! Tui đã thi xong rồi. Hổm rài do lười tại mắc chat chít vs mn trong dis nên không dịch. Nay ms dịch rồi up đây. Sv discord giao lưu vs mn https://discord.com/invite/hB66Aybf