Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Kemonohito Senmon Deriheru: Ore no Ko wo... Harame


Giờ T sẽ tập trung dịch bộ này nên tg thời gian tới các bộ khác sẽ ra ít hơn còn bộ t bảo sẽ dịch time tới chắc hơn mấy tháng sau t mới dịch đc vì chứ quá khó dịch lại còn phải tra lại từng đoạn 1 vì chữ mờ ( có muốn thế đâu ) :))