Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Tag slave


66 truyện

Truyện ngắn Fair tail

1 tuần · 17.4k views

Jinx (Whitemoss) [VN]

1 tháng · 54.3k views

Bị lừa làm chó [ P1]

1 tháng · 36.5k views

AXEWARRIOR SLAVE

6 tháng · 29.6k views

LYMSS truyện ngắn tổng hợp

8 tháng · 58.9k views

BRAINWASHED GOKU

10 tháng · 61.7k views

Anh Hùng Sa Ngã

21/6/2023 · 55.8k views

[Guignol] Child's toy

22/8/2022 · 54.3k views

Lớp học bổ túc của giáo sư

17/8/2022 · 105.3k views

Huấn luyện viên bóng rổ BSB

27/6/2022 · 85.0k views

Người Kế Nhiệm (Viet)

19/3/2022 · 51.0k views

[BIG GYM] Đảo Nô Lệ Okinawa - 3

25/11/2021 · 39.4k views

[BIG GYM] Đảo Nô Lệ Okinawa - 2

15/11/2021 · 32.2k views