Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Tag bắn vào trong


20 truyện

Fairy tail đụ nhau bắn tinh

2 tháng · 17.8k views

Quỷ x mục sư

4 tháng · 37.6k views

Chúc mừng sinh nhật kise-kun

12/10/2021 · 26.1k views

Công việc bí mật

15/9/2021 · 51.2k views

CÔNG VIỆC BÁN THỜI GIAN

25/5/2021 · 74.7k views

Vui Đùa Cùng Bố Dượng [Vie]

25/5/2021 · 157.8k views

1

9/1/2021 · 157.8k views

Kỳ nghỉ hè homo ( phần 1 )

15/10/2020 · 102.6k views

Kỳ nghỉ hè homo 2

15/10/2020 · 147.6k views

Dankokyohi!

19/2/2020 · 130.8k views

Bí mật dưới bàn sưởi

19/2/2017 · 432.0k views

Disney

8/2/2017 · 92.2k views

Mentaiko/ Itto

2/2/2017 · 127.7k views