Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Tag Yaoi


1270 truyện

flaming / flaming

4 ngày · 10.0k views

Duo Daddy [Lanxus]

1 tuần · 5.3k views

Happy End

1 tuần · 5.5k views

Burning Warfare

3 tuần · 11.8k views

Ảnh lẻ của MagiCandy

1 tháng · 18.2k views

More,more,MORE!

1 tháng · 7.1k views

Zodiac Animals 4

1 tháng · 14.9k views

Quay Phim

1 tháng · 32.3k views

Kimi to Naru!

1 tháng · 11.0k views

Tiệc Giáng Sinh

1 tháng · 27.1k views

flaming

1 tháng · 15.3k views

Flaming

1 tháng · 13.9k views

Lust Dungeon

1 tháng · 10.6k views

Anh Em / 2 Bé Chịt Nhau

1 tháng · 9.5k views

December, Twilight

2 tháng · 5.6k views

Ruki amemiya

2 tháng · 16.1k views