Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Tag Yaoi


1268 truyện

flaming / flaming

hôm qua · 5.2k views

Duo Daddy [Lanxus]

1 tuần · 4.9k views

Happy End

1 tuần · 5.1k views

Burning Warfare

3 tuần · 11.4k views

Ảnh lẻ của MagiCandy

3 tuần · 17.6k views

More,more,MORE!

1 tháng · 7.0k views

Zodiac Animals 4

1 tháng · 14.5k views

Quay Phim

1 tháng · 31.1k views

Kimi to Naru!

1 tháng · 10.8k views

Tiệc Giáng Sinh

1 tháng · 26.3k views

flaming

1 tháng · 14.7k views

Flaming

1 tháng · 13.2k views

Lust Dungeon

1 tháng · 10.3k views

Anh Em / 2 Bé Chịt Nhau

1 tháng · 9.2k views

December, Twilight

1 tháng · 5.4k views

Ruki amemiya

2 tháng · 15.7k views

Nastu và Gray phiêu lưu ký

2 tháng · 42.9k views

P.E ++

2 tháng · 7.9k views