Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Tag Drama


48 truyện

Frankenstein's Friend

4 ngày · 1.2k views

Here U Are / Chapter 137.5

22/9/2022 · 20.9k views

[Maririn] Brothes in Arms 2

12/11/2021 · 14.7k views

[Wolfmaster (Randy)] Coming out

13/1/2021 · 10.2k views

MÀU XANH・ĐƠN SẮC (CHƯƠNG 5)

19/11/2020 · 10.9k views

Boku Và Người Tuyết

10/9/2020 · 18.4k views

Ngôi Sao Băng

9/9/2020 · 17.0k views

Loved Circus / Loved Circus | Extra

19/3/2020 · 17.7k views

Ten Ten Shiro Shiro

18/2/2020 · 10.5k views

Until You Break the Magic Spell

27/1/2020 · 35.1k views

This Guy / This Guy ( C.2 )

18/6/2019 · 207.2k views

Papasiri / [JP] Papasiri 3

1/0/2018 · 44.0k views

Feeding Lamb [ENG]

15/11/2017 · 31.9k views