Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Tag Drama


49 truyện

December Twilight

3 ngày · 5.6k views

Frankenstein's Friend

4 tháng · 4.3k views

Frankenstein's Friend

4 tháng · 6.3k views

Here U Are / Chapter 137.5

22/9/2022 · 24.5k views

[Maririn] Brothes in Arms 2

12/11/2021 · 15.8k views

[Wolfmaster (Randy)] Coming out

13/1/2021 · 10.4k views

MÀU XANH・ĐƠN SẮC (CHƯƠNG 5)

19/11/2020 · 11.3k views

Boku Và Người Tuyết

10/9/2020 · 20.5k views

Ngôi Sao Băng

9/9/2020 · 18.8k views

Loved Circus / Loved Circus | Extra

19/3/2020 · 19.3k views

Ten Ten Shiro Shiro

18/2/2020 · 10.5k views

Until You Break the Magic Spell

27/1/2020 · 37.9k views

This Guy / This Guy ( C.2 )

18/6/2019 · 213.4k views

Papasiri / [JP] Papasiri 3

1/0/2018 · 46.7k views