Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Tag Drama


51 truyện

December, Twilight, Snowflake

1 tháng · 11.8k views

December Twilight

3 tháng · 11.6k views

Frankenstein's Friend

8 tháng · 4.7k views

Frankenstein's Friend

8 tháng · 7.4k views

Here U Are / Chapter 137.5

22/9/2022 · 26.7k views

[Maririn] Brothes in Arms 2

12/11/2021 · 16.6k views

[Wolfmaster (Randy)] Coming out

13/1/2021 · 10.5k views

MÀU XANH・ĐƠN SẮC (CHƯƠNG 5)

19/11/2020 · 11.5k views

Boku Và Người Tuyết

10/9/2020 · 21.5k views

Ngôi Sao Băng

9/9/2020 · 19.7k views

Loved Circus / Loved Circus | Extra

19/3/2020 · 20.1k views

Ten Ten Shiro Shiro

18/2/2020 · 10.5k views

Until You Break the Magic Spell

27/1/2020 · 39.8k views

This Guy / This Guy ( C.2 )

18/6/2019 · 216.7k views