Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Tag Bondage


32 truyện

[Arsh] Art Collection

5 tháng · 15.6k views

[Bludwing] Ayato x Thoma

5 tháng · 32.5k views

Williams x Joe

19/10/2022 · 23.6k views

[Viral Divinity] Aliens

14/9/2022 · 25.0k views

Tân Sửu

17/8/2022 · 70.7k views

Đào tạo tiết chế

28/7/2021 · 95.4k views

Training Dog

3/7/2021 · 56.1k views

Fakkingumashinpāku e Yōkoso [JP]

29/5/2021 · 70.2k views

Boy shibari

24/11/2017 · 21.0k views