Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Tag Thiếu niên


155 truyện

Fallen Sequel

5/3/2021 · 198.7k views

Phước Lành Từ Thần Dakuwanga

8/9/2020 · 117.3k views

Lựa Chọn

3/4/2020 · 14.1k views

Trăng Sáng

29/10/2019 · 30.6k views

Giải Phóng Rồng Trong Tâm

20/8/2019 · 22.1k views

Minima no le

4/6/2019 · 142.8k views

Sữa Lắc WILD

18/1/2019 · 35.7k views

Đồ Ăn Vặt

15/1/2019 · 73.1k views

Wereshark Weekend

30/0/2019 · 27.1k views

Sữa Tăng Cơ

12/9/2018 · 84.9k views

Tuổi Trưởng Thành

28/3/2018 · 86.2k views

Gemini

28/1/2018 · 49.6k views

Miếng Mồi Ngon

9/1/2018 · 84.6k views

Galio & Zac

20/0/2018 · 57.7k views

Viên Đá Lửa

18/0/2018 · 54.4k views

Surin-Chan

16/0/2018 · 60.4k views

Yaoi

18/11/2017 · 98.5k views