Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Tag Mind Control


48 truyện

[ENG] STOLEN ROUTINE

2 tuần · 7.1k views

[ENG] STRANGE IMAGES

1 tháng · 20.4k views

Nastu và Gray phiêu lưu ký

10/0/2023 · 100.5k views

[Guignol] Child's toy

22/8/2022 · 51.7k views

Tonari no ikemen kun [JP]

5/6/2022 · 185.3k views

Mindcontrol a college soccer player

14/5/2022 · 41.0k views

MECHANIZED-BULL

21/4/2022 · 44.3k views

Người Kế Nhiệm (Viet)

19/3/2022 · 48.0k views